Nu kan du köpa biljetter till Mänskliga Rättighetsdagarna 17-19/11!

Nu släpps biljetterna till Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö i november. Temat i år är ”Det handlar om dina rättigheter!” och under konferensen kommer en rad rättigheter såsom exempelvis rätten till bostad, hälsa, utbildning och asylrätt att diskuteras. Om du bokar din biljett nu får du extra stor boka-tidigt-rabatt: Fram till den 30 juni är det […]

30% Rabatt på biljetter till Mänskliga Rättighetsdagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna har 30% rabatt på biljettpriset före den 30/6! Biljetterna till Mänskliga Rättighetsdagarna 17-19 november i Malmö har släppts! Temat i år är ”Det handlar om dina rättigheter!”. Under konferensen kommer en rad rättigheter att diskuteras. Exempelvis kommer rätten till bostad, hälsa, utbildning och asylrätt att vara stora frågor. Konferensen är nordens största mötesplats […]

Unga, Makt och Hälsa

  Ungas hälsa och inflytande i fokus i Reactas projekt Unga, Makt och Hälsa är ett hälsofrämjande utvecklingsprojekt som Reacta driver med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektets syfte är att främja och öka ungas självupplevda fysiska och psykiska hälsa genom att utveckla hälsoråd som ett verktyg för elevhälsa. Det hälsofrämjande arbetet utgår från metoderna ungas […]

Järva demokratiforum 16 april

Vi vill tipsa er om en heldag i Rinkeby folkets hus om engagemang och förändring i Järva. ABF arrangerar Järva demokratiforum den 16 april. Dagen bjuder på ett program med kulturakter, panelsamtal, föreläsningar och workshops. Högaktuella frågor som hur media beskriver förorten, vad vi kan göra för att få en bättre skola, fritid och framtid, […]

Demokratiska utmaningar diskuterades på nätverksträff 10 mars

Den 10 mars hade DemokratiAkademin nätverksträff på ABF Stockholm. På agendan stod verksamhetsberättelse för 2015, dragning av demokratiutredningen, remissvar till utredningen, samt diskussioner om hur vi gemensamt kan tackla de utmaningar kring demokrati som vi ser i såväl samhället som i våra egna verksamheter. Boo folkets hus, Mångkulturellt centrum, ABF, Riksförbundet hem och skola, Reacta, […]

Bli en demokratisk människorättsaktivist!

Nu startar Föreningen Ordfront och DemokratiAkademin kursen bli en demokratisk människorättsaktivist. Kursen kräver inga förkunskaper och vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om vad mänskliga rättigheter är, rättigheternas historia och konventionernas innehåll. Varje utbildningstillfälle lyfter en särskild rättighet, eller grupp av rättigheter, och kopplar dessa till ett aktuellt ämne. Kursplanen innehåller: Vad är […]

Barnrättsperspektivet och ungdomspolitiken

  Snart blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det pågår en statlig utredning som tittar på hur barnkonventionen ska bli svensk lag. Utredningen ska vara färdig den 28:e februari och då ska det inte råda några tvivel om vem som har ansvar för att rättigheterna ska tillgodoses. Idag har många kommuner, landsting och […]

Elevkonferens med 60 elever från åk 7-9 i Farsta

Den 16:e februari samlades omkring 60 elever i Farsta på konferens om elevinflytande och påverkansarbete. Eleverna är aktiva i elevråd, är elevskyddsombud och kamratstödjare från Hökarängsskolan, Kvickentorpsskolan och Gubbängskolan. Eleverna inledde dagen med att hålla presentationer för varandra om sina skolor. De berättade om hur arbetet med elevinflytande var organiserat hos dem, vad som var […]

Vi gästar Utbildningsradions podcast om demokrati i skolan

Lyssna på senaste avsnittet av Utbildningsradions podcast som UR-pedagogerna gör. Där gästar Anette Pettersson, chef på DemokratiAkademin, och pratar om demokrati i skolan. Vad betyder makt och hur kan man ge elever tillgång till demokratins praktik och inte bara dess teori? Vad skulle förslaget om sänkt rösträttsålder kunna innebära för demokratin? Lyssna på podcasten om […]

LEDARSKAP, RELIGION OCH DEMOKRATI – En utbildning för unga ledare inom trossamfunden

2016 anordnar Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund i samverkan med DemokratiAkademin och Sveriges Interreligiösa råd ett utbildningsprogram med fokus på demokrati, ledarskap och religion där vi samlar unga ledare från olika trossamfund. Efter den första omgången av utbildningen för demokrati och ledarskap för unga aktiva i olika trossamfund är det nu dags för omgång […]