Arbete och utbildning på årets Mänskliga Rättighetsdagar!

Rätten till utbildning och arbete i fokus i år!

Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum 23-25 november i Helsingborg Arena i år. Årets tema är rätten till utbildning och arbete.

MR-dagarna kommer att belysa rätten till utbildning och arbete ur en rad olika perspektiv och uppmärksamma hur möjligheter till och inom arbete och utbildning kan variera beroende på vem en är och vart en bor, men även erbjuda lösningar och metoder för hur vi bygger ett samhälle som garanterar rätten till utbildning och arbete för alla.

Vilka insatser krävs inom skolan för att stärka ungas framtidstro, förutsättningar och självbild? Hur kommer arbetsmarknaden att se ut i framtiden? Vilka innovativa lösningar kan hjälpa oss att ställa om och skapa nya hållbara arbetstillfällen? Detta är några av de frågor som kommer att belysas under årets arrangemang.

Ni kan läsa mer om temat här.

Vi ses väl där?

Speak Your Mind

*