Bli en demokratisk människorättsförsvarare – Baskurs

DemokratiAkademin och Föreningen Ordfront arrangerar:

Baskurs i mänskliga rättigheter

Bli en demokratisk människorättsförsvarare – Baskurs
Kursen erbjuder grundläggande kunskaper i mänskliga rättigheter och demokrati. Innehållet i utbildningen kopplas till aktuella frågor och samtalsämnen. Utbildningen ger människor redskap – kunskap, argument, analysförmåga – för att kunna stå upp för och bemöta förslag och idéer som hotar att urholka grundläggande principer om mänskliga rättigheter och demokrati. Kursen bygger på ett tvärvetenskapligt synsätt och använder interaktiva pedagogiska metoder.

De olika kurstillfällena är följande. Det går bra att delta på alla, några stycken, eller ett tillfälle. Var bara noga med att ange vilka/ vilket tillfällen du är intresserad utav i din anmälan.

Mer utförliga beskrivningar för respektive kurstillfälle kan du läsa här med vissa reservationer för ändringar gällande litteratur.

onsdagar 18.00-21.00

vecka 4. Vad är mänskliga rättigheter? Introduktion
vecka 5. De mänskliga rättigheternas historia och filosofi
vecka 6. Demokrati – varför då? Förståelse och gemensam definition av vad demokrati är och hur en demokratisk process kan gå till.
vecka 8. Har inte alla rätt till vård och skola? Om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
vecka 10. Rätten till asyl. Vem flyr, vem har rätt till skydd? Varför stängs gränserna?
vecka 12. Rasismens ansikte. Hur ser rasismen ut i Sverige idag?
vecka 14. Rätten till liv – dödsstraffet, aborträtten och eutanasi
vecka 17. Så blir du en demokratisk människorättsförsvarare Vad innebär det att vara en människorättsförsvarare och vilka olika sätt finns det att arbeta för mänskliga rättigheter?
Vecka 17 (lördag) Gemensam avslutning för deltagarna i baskursen och fördjupningskursen: Utmaningarna mot de mänskliga rättigheterna Varför är principen om människors lika värde så svår att respektera? Hur får vi en människorättsstat?

Pris: 500 kronor för hela kursen för Ordfronts medlemmar, annars 800 kronor. Eller 100 kr per tillfälle (80 kr för medlemmar)
Plats: Karlbergsvägen 66A i Stockholm
Tid: 18:00-21:00 inklusive paus.
Anmälan: anmäl dig via formuläret här

Fortsättningskurs i mänskliga rättigheter

För dig som redan kan en del finns det en fortsättningskurs. Läs mer om den här

Speak Your Mind

*