Dags att skicka in programförslag till Mänskliga Rättighetsdagarna

Den 1 april är sista dagen för att skicka in programförslag till Mänskliga Rättighetsdagarna 2017!

Vill du vara med och arrangera ett seminarium, en workshop, en föreläsning eller ett kulturinslag under Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping den 9-11 november? Nu är det bara drygt två veckor kvar till deadline.

Årets tema är viktigare än någonsin: De mänskliga rättigheternas framtid.

Programmet läggs huvudsakligen med följande underteman:

1. Mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling
2. Mänskliga rättigheter i världen
3. Vad är mänskliga rättigheter?
4. Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter
5. Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

Här kan du läsa mer om årets tema och alla underteman!

För att ansöka om att arrangera ett seminarium fyll i formuläret som du hittar via länken ”Föreslå programpunkt”.
Här finns också information om hur du skickar in förslaget och vilka priser och villkor som gäller. Observera att förslaget som du skickar in endast innebär en intresseanmälan. Efter den 1 april 2017 gör ett programråd ett urval och i maj ger vi besked om vilka seminarier som kommer med.

Speak Your Mind

*