Demokratikonferens – Inbjudan för samverkande

Demokrati under hot?
Hur vi kan skydda vår demokrati och våra mänskliga rättigheter?
Partier, rörelser och strömningar som verkar mot demokrati och mänskliga rättigheter
vinner mark och utgör ett faktiskt hot mot ett demokratiskt system som länge
tagits för givet. Hur ser hotet mot demokratin ut och hur fungerar våra demokratiska
friheter som yttrandefrihet, religionsfrihet, demonstrationsfrihet
och föreningsfrihet i praktiken? Behöver grundlagen ändras och rättigheterna stärkas? Hur enkelt kan
demokratin i Sverige avskaffas?

Välkommen till en konferens som lyfter de svåra frågorna, fördjupar
kunskaper och hittar konkreta sätt att försvara och stärka demokratin.
När: 30 januari 2018 09.00-17.00
Var: Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15, Stockholm
För vem: Konferensen riktar sig främst till ledare och förtroendevalda i folkbildningen samt
fackförbund och civilsamhällesorganisationer.
Avgift medlemmar i Demokratiakademin: Avgiften för konferensen är 900 kronor per deltagare, i avgiften ingår en workshop den 16 januari kl: 17.00- 19:30, där du tillsammans med andra medlemmar som är anmälda till konferensen får fördjupande förkunskaper och utrymme för gemensamt utforskande i ämnet. Under workshopen blir det också en rundvandring på utställningen En för alla? Alla för vem.
Mångkulturellt centrum, Tingsalen Östra flygen, Värdshusvägen 7, Fittja
Bindande anmälan är senast 10 december för nätverkets medlemmar
info@demokratiakademin.se
Mer info: kontakta edna@demokratiakademin.se
eller anette@demokratiakadmin.se