Föreläsning: Hur starkt är skyddet för vår demokratis grundvalar och mänskliga rättigheter i Sverige?

Den 15 juni föreläser vår nya medarbetare Edna Eriksson om hur det står till med demokratin i Sverige och vilka utmaningar vi står inför. Vi avslutar dagen med en öppen nätverksträff för våra medlemmar och vänner.

Kl. 12.30-14:30 Föreläsning med Edna Eriksson

Hur starkt är skyddet för vår demokratis grundvalar och mänskliga rättigheter i Sverige?

Vi tar ofta vår demokrati och skyddet för mänskliga rättigheter för självklara i Sverige. I länder som USA, Storbritannien, Frankrike och många andra har hotet mot demokratin varit mer än konkret. Det är en av de viktigaste om inte den primära politiska konflikten som nu råder, att ha en demokrati eller inte, att verka för mänskliga rättigheter eller avskaffa dem.
Hur stark står skyddet för vår demokrati i Sverige? Kan vi inom ramen för demokratin avskaffa den?

Hur starkt är skyddet för de mänskliga rättigheterna? Kan vi som invånare och medborgare våra rättigheter? Vet vi vart vi vänder oss om våra rättigheter blir kränkta? Finns det en infrastruktur som gör det möjligt för oss att kräva de rättigheter vi har? Är vi så rättighetskunniga och rättighetskrävande som vi behöver vara?

Det är inte långt till nästa val. Vilka grundläggande demokratisk frågor står på spel och hur skall vi agera inför valet i det korta perspektivet? Och hur skall vi gör för att garantera demokrati och mänskliga rättigheter för kommande generationer?

Edna Eriksson har under 25 år verkat som föreläsare, utbildare samt som idé- och strategiutvecklare kring mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt likabehandling och diskriminering. Hon har erfarenhet som tjänsteman på en rad olika departement och myndigheter men även inom det civila samhället och som konsult. Hon arbetar nu halvtid på DemokratiAkademin.

Kl. 14:30-16:00 Nätverksträff
Vad kan vi göra i DemokratiAkademins nätverk för att möta alla olika utmaningar? Hur kan vi hjälpas åt? Vad kan vi aktivt göra tillsammans? Vilka behov har ni i era organisationer av nya metoder för demokrati och mänskliga rättigheter? Vi undersöker om vi kan hitta några samarbeten mellan våra organisationer på plats och diskuterar vad DemokratiAkademin ska fokusera på under hösten och inför valåret 2018.

För att delta under nätverksträffen behöver du vara medlem i DemokratiAkademin, men du är varmt välkommen att bli medlem på plats den 8 juni!
Eventet är kostnadsfritt. Anmälan görs till info(a)demokratiakademin.se senast den 8 juni

När? 12:30-16:00 den 15 juni. Vi börjar med gemensam lätt lunch med mingel.
Var? Vi håller till i Fritidsforums lokaler på Ölandsgatan 42 i Stockholm (t-bana Skanstull)

Varmt välkommen! 

Speak Your Mind

*