Fortsättningskurs i mänskliga rättigheter!

DemokratiAkademin håller i samverkan med Föreningen Ordfront en grundkurs i mänskliga rättigheter och demokrati, Bli en demokratisk människorättsförsvarare. Nu startar den även som fortsättningskurs! Under denna kurs fortsätter vi att sätta oss in i olika rättigheter, och fokuserar vid varje kurstillfälle på en specifik rättighet som kopplas till aktuella frågor. Att vi kallar det en fortsättningskurs betyder inte att grundkunskaper är ett krav, ett intresse för att lära sig mer om de mänskliga rättigheterna räcker!

Kursen syftar till att ge kunskap, argument och analysförmåga för att kunna bemöta förslag och idéer som hotar mänskliga rättigheter och demokrati. Utbildningen ska inspirera till en demokratisk människorättsaktivism!

Under fortsättningskursen får du en fördjupad förståelse för de utmaningar men också möjligheter som kan uppstå när en diskuterar mänskliga rättigheter och demokrati.

Kursen startar måndagen den 20 mars och består av sex kurstillfällen under våren. Det går bra att delta på alla, några stycken, eller ett tillfälle. Var bara noga med att ange vilka tillfällen du är intresserad utav i din anmälan.

Kursen blir av under förutsättning att vi får tillräckligt med deltagare.

Sista anmälningsdag är den 28 februari. Vid avanmälan efter den 28 februari återbetalas inte kursavgiften.

Mer utförliga beskrivningar för respektive kurstillfälle kan du läsa här, med vissa reservationer för ändringar gällande litteratur.Fortsättningskurs(måndagar 18.00-21.00)

vecka 12. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter
vecka 13. Tryck- och yttrandefrihet. Finns det gränser för vad man får skriva och säga?
vecka 14. Barnets mänskliga rättigheter
vecka 17. Rätten att tro och inte tro. Om religion och mänskliga rättigheter
vecka 18 (onsdag). Företag och mänskliga rättigheter
Vecka 18 (lördag) Gemensam avslutning för deltagarna i baskursen och fördjupningskursen: Utmaningarna mot de mänskliga rättigheterna Varför är principen om människors lika värde så svår att respektera? Hur får vi en människorättsstat?

Pris: 350 kronor för hela kursen för Ordfronts medlemmar, annars 500 kronor. Eller 100 kr per tillfälle (80 kr för medlemmar)
Plats: Karlbergsvägen 66A i Stockholm
Tid: 18:00-21:00 inklusive paus.

Sista anmälningsdag är den 28 februari. Vid avanmälan efter den 28 februari återbetalas inte kursavgiften.

Anmäl dig här

Speak Your Mind

*