Handbok för klassråd i grundskolan


arbetsbild beskuren

Under hösten 2013 jobbar vi fram ett nytt metodmaterial
Skolan har en avgörande roll i att forma aktiva medborgare, genom att förmedla demokratiska kunskaper och värderingar. Alla som har sett barn och unga jobba med demokrati, vet att de är experter på att omvandla det förtroende de får till ansvarstagande och initiativkraft. Demokratiarbete ger resultat, i form av engagerade och motiverade unga!

Men hur uppnår vi demokratimålen i skollagen och i läroplanen? Aktiva och välutbildade elevråd och elevskyddsombud är självklara framgångsfaktorer. Men för att komma dit, behöver man arbeta från den absoluta grundnivån i skolans organisation: klassen.

Efter erfarenheterna av att ta fram fungerande strukturer för elevdemokrati tillsammans med Farstas högstadieskolor och numera även Kristinehamns högstadieskolor tar vi fram en ny handbok! Handboken ska fungera som handledning och arbetsbok för att använda i klassråd som en demokratisk funktion och mötesplats. Handbokens prototyp kommer att testas i Farsta och Kristinehamns skolor under höstterminen 2013 och utvärderas tillsammans med elever och lärare i slutet av terminen.

 

 

Comments

 1. Som lärare på Västerås folkhögskola och med ett särskilt intresse för demokratifrågor blir jag mycket nyfiken på er handbok. Finns det någon möjlighet att få ett exemplar (eller pdf) tillsänt sig?

  Allt gott
  Martin

 2. Susanne Hammargren says

  Finns handboken? Var hittar jag den i så fall?
  mvh
  Susanne

Speak Your Mind

*