Sagt om oss

Vi samverkar med kommuner, frivilligorganisationer, folkhögskolor, studieförbund och andra verksamheter över hela Sverige.

Några röster om vårt arbete:

”Jag har lärt mig mycket om hur jag kan utveckla mitt och bidra till skolans arbete på ett demokratiskt sätt!”
/Folkhögskolelärare Förbundet Folkhögskolelärares pedagogdag i Skurup, 7 mars 2017

”Jag har fått med mig metoder med att arbeta med demokrati mer än som ett teoretiskt ämne. Metoder och verktyg att använda både med våra deltagare och kollegor på min skola.”
/Folkhögskolelärare Förbundet Folkhögskolelärares pedagogdag i Skurup, 7 mars 2017

”Jag har lärt mig att jag som lärare har ett större ansvar och inflytande på min omgivning än vad jag har trott.”
/lärare Vimmerby folkhögskola februari 2017

”Dagen var jättebra, nu har vi bra verktyg och bra övningar hur vi kan jobba med våra ungdomar! Har förstått hur viktigt vårt jobb är för samhället!”
/Fritidsledare i Karlstad sept 2016

”På elevrådsutbildningen lärde man sig att knyta nya kontakter med andra och fick en helhetsbild på hur andra skolor har det. Man vågade höras och synas.”
/Elev i utvärderingen av Respect your rights, 2015

”Jag tycker att vi fick en bra dag och mycket inspiration för att jobba vidare med frågorna kring barnens rätt och ställning och detta att tänka ur barnperspektiv.
Du fick mig som ledare att känna att det inte är någon oöverstiglig sak att börja arbeta med att alla beslut ska övervägas och analyseras ur barnperspektiv.”
/Rune Wallmyr, Nordmarkens pastorat, om utbildningsdag i ungas delaktighet och inflytande, 2015

”Jag har fått med mig en stor portion inspiration om demokrati och delaktighet och en ny insikt om vårt uppdrag som folkhögskollärare”
/deltagare på DemokratiAkademins kurs om folkhögskolans demokratiuppdrag på SFHL:s utbildningsvecka, mars 2015

”Vår kursledare har varit fantastisk. Jag hoppas denna kurs kan ges igen så att fler kan gå den!”
/deltagare på DemokratiAkademins kurs om folkhögskolans demokratiuppdrag på SFHL:s utbildningsvecka, mars 2015

”Vad jag tar med mig från dagen:
– Att vi är demokratiambassadörer
– Att jag är ansiktet på kommunen jag jobbar i
– Att tänka positivt och leta lösningar
– Att samarbeta”

”En djupare analys av kommunens värdegrund och hur man kan översätta denna till just mitt arbete”

”Jag tar med mig att i framtiden kan allt förändras. Det är aldrig för sent för nytänk!”

(från utvärderingar av kompetensutveckling av personal i Falköpings kommun, juni 2015)