Våra samverkande

 

DemokratiAkademins nätverk består av skolor, kommuner, folkhögskolor, bildningsförbund, organisationer och företag över hela Sverige och innehåller enormt mycket kompetens om demokrati och mänskliga rättigheter i praktiken. Som samverkande i DemokratiAkademins nätverk får du gå utbildningar till ett subventionerat pris, stöd till att initiera och söka medel för samarbetsprojekt med andra i nätverket, marknadsföring och assistans från kansliet. Läs mer om hur din verksamhet kan gå med i vårt nätverk här.

Vårt nätverk 2017 består av:

ABF
ABF är Sveriges ledande och äldsta studieförbund och finns i alla landets kommuner. De erbjuder studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.

ABF Stockholm
ABF Stockholm är en mötesplats för kunskap, bildning och kultur, för delaktighet och demokrati. De har en omfattande verksamhet som består av bland annat studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang.

Amnesty International Sweden

Boo Folkets hus
Boo Folkets hus ligger i Orminge centrum och innefattar också verksamheterna Nacka Dans & Teater och Folkans fritidsgård.

Diakonia
Diakonia är en biståndsorganisation som arbetar tillsammans med ca 400 lokala samarbetsorganisationer i drygt 30 länder.

Farsta Grundskola- Stockholm Stad
Farsta Grundskola hette tidigare Kvickentorpsskolan och har under flera år bedrivit ett utvecklingsarbete kring skoldemokrati tillsammans med DemokratiAkademin.

Farsta stadsdelsförvaltning Fritiden

Fritidsforum
Fritidsforum, Riksförbundet Sveriges fritids- och hemgårdar, är en paraplyorganisation för föreningar som driver mötesplatser och lokala ungdomsföreningar. Fritidsforum driver bland annat projektet ”Självbestämmande, inkludering och hälsa” tillsammans med DemokratiAkademin.

Fonden för Mänskliga rättigheter
Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och politiskt obunden stiftelse, vars verksamhet syftar till att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt, genom utbildning, informations- och påverkansarbete samt internationellt samarbete med människorättsorganisationer.

Förbundet Folkhögskollärarna
Förbundet Folkhögskollärare är fackförbundet för lärare och rektorer på folkhögskola. Förbundet organiserar också studerande på folkhögskolelärarutbildningen.

Föreningen Ordfront
Föreningen Ordfront är DemokratiAkademins juridiska värd. Det är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen Ordfront ger också ut Ordfront Magasin och är en av huvudarrangörerna till Mänskliga RättighetsdagarnaMR-dagarna är Nordens största forum för alla som arbetar med eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om rättighetsfrågor och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. MR-dagarna har arrangerats i över femton år och ett icke-vinstdrivande samverkansprojekt med omkring 3000-4000 årliga besökare.

Föreningen Peace & Love
Peace & Love är en kulturförening som vill verka för mångfald, gemenskap och förståelse. De driver bland annat plattformen Action Square och arrangerar seminarieprogrammet under Peace & Love-festivalen i Borlänge i juli.

Hyresgästföreningen Region Mitt
Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Föreningen har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen Riksförbundet
i är över en halv miljon medlemmar som tillsammans arbetar för att alla hyresgäster ska bo bra. Vi driver bostadsfrågor i både stort och smått – allt från omfattande lagförändringar till den lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp.

Härryda kommun

Hökarängsskolan- Stockholm Stad
Hökarängsskolan har under flera år bedrivit ett utvecklingsarbete kring skoldemokrati tillsammans med DemokratiAkademin.

Gubbängsskolan – Stockholms Stad

Jakobsbergs folkhögskola
Jakobsberg är en folkhögskola med som i nittio år har gett utrymme för engagemang, kritiskt tänkande och radikal debatt. Jakobsbergs folkhögskola vill vara ett centrum för idédebatt, kunskapsutveckling och kultur, och strävar efter att solidaritet, hållbar utveckling och jämställdhet ska prägla såväl den dagliga undervisningen.

KreAktiviteter

Kristinehamns kommun
Kristinehamns kommun har under de senaste åren samverkat med DemokratiAkademin kring att utveckla skoldemokrati och ungas inflytande, bland annat genom projektet Respect your rights.

Kyrkeruds folkhögskola
Kyrkeruds folkhögskola är en skola med estetisk profil i Årjäng i Värmland.

Ljungskile folkhögskola
Ljungskile folkhögskola i Bohuslän är en skola där demokrati, kultur och internationella frågor står högt på dagordningen. På skolan finns utbildningar för grundläggande behörighet samt fritidsledarutbildning, journalistutbildning och musiklinje.

Långholmens folkhögskola
Huvudman för skolan är LO-distriktet i Stockholms län. Det innebär att arbetarrörelsens värderingar om alla människors lika värde ligger till grund för vårt arbete. Skolan har en facklig-politisk profil, med jämställdhet,likabehandling och integration som de viktigaste frågorna.

MR-Stiftelsen

Mångkulturellt centrum i Fittja
Mångkulturellt centrum är ett forum och en mötesplats för forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell mångfald.

NBV –  Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

Norrtullskolan – Söderhamns kommun

Reacta
Reacta är en ideell riksorganisation med nästan 40 aktiva lokalföreningar & hälsoråd, som tillsammans har omkring 2000 medlemmar i sju län. Varje lokalförening & hälsoråd har en egen styrelse och bedriver verksamhet som på ett eller annat sätt är hälsofrämjande.

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU)
RBU arbetar för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential.

Riksförbundet Hem och Skola
Riksförbundet Hem och Skola är en medlemsorganisation med lokalföreningar som arbetar för att bidra till skolans utveckling så att den uppmuntrar till lärande och att alla elever uppfattar den som rolig.

Rädda Barnen
Rädda Barnen jobbar för barns rättigheter och hjälper barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Skellefteå kulturskola

Storytelling & Demokratiutveckling
Göran Hemberg är berättare, som förutom att levandegöra vårt tidigaste muntliga kulturarv vill utveckla konsten att förvandla egna minnen till berättelser och gifta ihop de goda historierna med de goda samtalen.

The Young Republic

Vimmerby Folkhögskola
En landstingsskola som ligger centralt i Astrid Lindgrens Vimmerby i Småland.