Metodmaterial i samverkan

Om vi fick bestämma

Under snart tre år har DemokratiAkademin varit delaktiga i Kulturskolerådets projekt ”Om vi fick bestämma”. där ett 20-tal kulturskolor på olika sätt arbetat för att stärka delaktigheten och inflytandet i verksamheten. Erfarenheterna från projektet har nu samlats upp och omarbetats till olika typer av stöd- och inspirationsmaterial (filmer, tipslistor, artiklar osv) som ska motivera och hjälpa kulturskolor att stärka delaktigheten och inflytandet i sin verksamhet.DemokratiAkademin har stått för kompetensutvecklinginsatserna kring barnkonventionen och inflytande. Förhoppningen är att metodmaterialet ska vara till stöd för chefer, pedagoger och elever som vill stärka sitt delaktighetsarbete! Metodmaterialet finns att ladda ner i sin helhet här

 

Metod #2 

I mer än tre år har Fritidsforum och DemokratiAkademin arbetat med ”Ungdomsinflytande, demokrati och empowerment”. Ett projekt, med stöd av Arvsfonden, som involverade sex fritidsgårdar: Treffen i Gävle, Hässlehus i Borås, Tjängan i Borlänge, Lillån i Örebro, Kulan på Lidingö och Legenden i Gävle. Idén med projektet var att förverkliga ungdomars inflytande och empowerment på fritidsgårdar. Erfarenheterna visar att unga som erövrar kunskap om att påverka får redskap att förändra hela samhället. Läs om projektet i tidskriften ”Metod” nr 2. Här finns beskrivningar, intervjuer och konkreta arbetsmetoder. DemokratiAkademins Anette Pettersson har varit processledare och utbildare under projektet.

Tidskriften finns att läsa som pdf här.