Styrfart mot jämlika platser, omvärldskonferens 9/12

Från de globala utmaningarna till en lokal praktik, vilka är strategierna? Hur organiserar vi? Hur leder vi samverkan? Hur följs det upp? Med utgångspunkt i globala samhällsutmaningar och de stora komplexa samhällsutmaningarna vill programmet visa hur orden blir till handlingar och vad som kan bidra till organisationers lärande och resultat.

Lokalt Unescocenter för samverkan arrangerar omvärldskonferens fredagen den 9/12 på temat Styrfart mot jämlika platser på Mångkulturellt centrum i Fittja. Programmet är fullspäckat med intressanta och viktiga pass för oss som intresserar oss för demokrati och jämlik samhällsutveckling.

Sofia från oss modererar panelsamtalet Interkulturell och interreligiös praktik för jämlikhet och delaktighet under dagen.

Konferensen är avgiftsfri och pågår mellan 09.00-16.30. Anmälan krävs! Läs hela programmet och anmäl dig här.

Speak Your Mind

*