Välkommen till uppstartsträff inför DemokratiAkademins demokratikonferens

Under DemokratiAkademins nätverksträff den 15 juni beslutades att vi den 30 januari 2018 kommer att anordna en demokratikonferens i Stockholm.

Förslag till titel för konferensen är:

100 år av demokrati – men sen då? – Om våra och kommande generationers skydd av demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige

Vår moderna demokrati är ung, i ständig förändring och långt ifrån självklar. Under hela 1900-talet kom vår demokrati och demokratier i Europa både att utvecklas och prövas i sina djupaste grundvalar. Efter andra världskriget ändrade flera europeiska länder i sina konstitutioner för att säkerställa demokrati och mänskliga rättigheter för kommande generationer. Flera länder ansåg att en tillfällig demokratisk vald majoritet inte skulle ha möjlighet att avskaffa demokratin. I Sverige har vi inget sådant skydd. Här kan vi inom ramen av vår demokrati avskaffa demokratin. Vi kan i våra grundlagar och lagar överge de mänskliga rättigheterna.

Under demokratikonferensen den 30 januari kommer vi att sakligt utforska våra grundlagar för att se hur de i praktiken kan skydda och garantera vårt demokratiska statsskick.

Den 23 augusti bjuder vi in till ett uppstartsmöte för alla samverkande som dels är intresserade och eller vill aktivt vara delaktiga i arbetet utifrån sina förutsättningar kring demokratikonferensen.

Tid och plats: Vi ses kl. 17 den 23 augusti på Karlbergsvägen 66 A i Stockholm.

Dryck och plockmat serveras mellan kl. 17-18 medan vi minglar och tillsammans utvecklar våra idéer kring konferensen. Vi avslutar senast kl. 19:30.

Anmäl dig till info(a)demokratiakademin.se senast den 18 augusti. 

Varmt välkommen! 

Speak Your Mind

*