Workshop: Utmaningarna mot de mänskliga rättigheterna

Den 10 maj håller DemokratiAkademin i samverkan med Föreningen Ordfront en workshop om utmaningarna mot de mänskliga rättigheterna. Vi pratar om varför principen om människors lika värde är så svårt att genomdriva men också hur internationella övervakningsorgan utmanas i allt högre grad och hur stater vill tolka rättigheterna självständigt.

Hur väl står vår demokrati rustad om högerpopulismen kommer till makten? Kommer Sveriges omsvängning från en generös flyktingpolitik till en mycket sträng sådan att i grunden förändra den svenska demokratin och självbilden? Vad gör en stat demokratisk? Är EU demokratiskt? Sviktar demokratin när stora grupper inte röstar? Måste rösträttsåldern sänkas för att göra ungdomar delaktiga i demokratin? Varför är så många svenska politiker av demokratiska skäl skeptiska till att inkorporera rättighetskonventioner generellt och införa en konstitutionsdomstol i synnerhet? Kan kommunala skillnader i rättighetsutövande motiveras? När får vi en människorättsstat?

När? Den 10 maj kl. 18-21

Var? Karlbergsvägen 66 A i Stockholm

Pris: 80 kr för medlemmar i Ordfront, 100 kr för icke-medlemmar.
Fika kommer att finnas till självkostnadspris.

Varmt välkommen!

Anmäl dig till info(a)ordfront.se

 

Speak Your Mind

*