Kontakt

Vill du veta mer om DemokratiAkademin? Kontakta oss!

E-post: info(a)demokratiakademin.se
Tel: 08-12 15 00 51

Postadress
DemokratiAkademin
Box 6309
102 35 Stockholm

Besöksadress
DemokratiAkademin
Karlbergsvägen 66A
113 56 Stockholm


Anders Holmberg
var under sina år på DemokratiAkademin med och utvecklade metoder och övningar för att levandegöra demokratiteori. Han har arbetat med inflytandefrågor såväl på internationell, nationell och lokal nivå.

Anders har varit chef inom offentlig förvaltning samt drivit egna företag. Ledarskap och förändringsarbete är frågor som engagerar.

 E-post: info(a)demokratiakademin.se

 

Henrik Arnstad är vetenskapsjournalist, författare och historiker specialiserad på forskning om demokrati, ideologi och identitet. I dagarna publiceras hans senaste två böcker i ny utgåva; ”Älskade fascism: De svartbruna rörelsernas ideologi och historia” samt ”Hatade demokrati: De inkluderande rörelsernas ideologi och historia”. Henrik är flitigt anlitad som föreläsare, samtalsledare och arrangör av seminarier, workshops och föredrag. Hans uppdragsgivare är framför allt offentlig förvaltning, studieförbund, museer, bibliotek, organisationer inom civilsamhället, fackföreningar, vetenskapliga konferenser samt universitet och högskolor.

Epost: info(a)demokratiakademin.se