Nyheter

Rättigheter i omställningens tid i fokus i år!

Temat på Mänskliga Rättighetsdagarna 2024 är ”Rättigheter i omställningens tid!”. Vi lever i omställningens tid. En tid där pandemier, globalisering, klimatkatastrofer, demokratikriser, konflikter, digitalisering och nya arbetsbehov gör att förändringar sker konstant, överallt och allt snabbare. På Mänskliga Rättighetsdagarna i Skellefteå den 14–15 november, kommer programmet att dyka ner på djupet i hur våra liv […]

Senaste nytt

Arbete och utbildning på årets Mänskliga Rättighetsdagar!

Rätten till utbildning och arbete i fokus i år! Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum 23-25 november i Helsingborg Arena i år. Årets tema är rätten till utbildning och arbete. MR-dagarna kommer att belysa rätten till utbildning och arbete ur en rad olika perspektiv och uppmärksamma hur möjligheter till och inom arbete och utbildning kan variera beroende på […]

Bokbål och modiga människor

Den 22 april är det dags för Kulturnatt Stockholm! Föreningen Ordfront bjuder in till samtal om frihet, ansvar och makt. Under kvällen får ni ta del utav ett föredrag av rysslandskännaren Stig Fredrikson om människor som trotsat makten och även av Mattias Gardell om bokbålens historia. Kom och lyssna och mingla med kvällens gäster! Evenemanget […]

Nu kan du se samtalen från Ordfronts demokratikonferens

Den 10 december höll Ordfront i samarbete med Mångkulturellt centrum den högaktuella digitala konferensen ”Vems rättigheter, vilken demokrati?”. Under en spännande uppsättning digitala panelsamtal fick vi höra om hur demokratin och våra mänskliga rättigheter har påverkats av Coronapandemin, om folkrörelsernas roll för demokratin och om demokratins kraft i att rädda klimatet. Och kan pengar rädda […]

Vems rättigheter, vilken demokrati?

Demokratin i världen är i gungning och på många håll ifrågasätts demokratiska värderingar i allt högre grad. Vilka utmaningar finns, och varför? Vilka är delaktiga i demokratin och vad kan göras för att stärka den? Den 10 december håller Ordfront i samarbete med Mångkulturellt centrum en högaktuell digital konferens på temat. Under en spännande uppsättning digitala panelsamtal hör vi […]

Nu kommer vi till folkhögskolorna igen!

Arbetet med demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är en av folkbildningens viktigaste uppgifter. Därför erbjuder FSO återigen folkhögskolor att boka in en utbildning om demokrati och mänskliga rättigheter genom Ordfront. Just nu kan vi erbjuda 5 utbildningstillfällen som går att utnyttja under vårterminen 2021.  FSO har tillsammans med Ordfront de senaste åren utbildat personal […]