För dig som jobbar med ungas fritid

Utbildningar för musik- och kulturskolor, idrottsföreningar, fritidsgårdar och annan verksamhet.

Att skapa hållbara strukturer för ungas inflytande (1 heldag + 1 halvdags uppföljning)
Under en heldag ger vi er verktyg för att skapa hållbara strukturer för ungas inflytande. I utbildningens workshopmoment får deltagarna utveckla ett gemensamt språk för inflytandefrågorna, samt inventera och utvärdera de nuvarande strukturerna för inflytande i den egna verksamheten. Ni får också med er praktiska metoder för hur ungas inflytande kan utökas i verksamheten.

Att stötta unga att själva vara aktiva (2 heldagar)
En utbildning med coachande verktyg för att ge unga förutsättningar att själva driva projekt och genomföra idéer i verksamheten. Som vuxen ledare på ungas fria tid krävs ett aktivt förhållningssätt och bra metoder för att ge unga plats och möjlighet att själva vara delaktiga och få möjlighet att gå från idé till verklighet. Under två utbildningsdagar får gruppen ett gemensamt språk och förståelse för förhållningssättet, en introduktion i det normkritiska perspektivet, och coachning. Under andra utbildningstillfället får gruppen jobba med fiktiva projekt och testa olika metoder för att ta tillvara på ungas engagemang.

Att arbeta normkritiskt (2 h)
Under denna föreläsning får deltagarna en förståelse för det normkritiska perspektivet. Normkritik bygger på perspektivet att en måste granska normen istället för det som är normbrytande, och genom detta lättare få syn på privilegier och maktstrukturer. Föreläsningen är anpassad för verksamheter som vill bli bättre på inkludering och likabehandling, motverka diskriminering, och att förstå hur omedvetna val påverkar verksamheten.

Kontakta oss för prisuppgifter och mer information!

Vi har tidigare arbetat med bl a Malmö stads fritidsledarkonferens, Malmö stads kulturförvaltning, Stockholm stads kulturförvaltning och kulturstöd för unga, och Stockholm stads idrottsförvaltning.

Är ni medlemmar?
DemokratiAkademin är ett nätverk. Vi tror att det är genom samverkan vi åstadkommer hållbara förändringar för demokrati och mänskliga rättigheter. Just nu samverkar vi med 35 kommuner i hela Sverige, samt flertalet skolor, folkhögskolor, frivilligorganisationer och paraplyorganisationer.

Våra samverkande får subventionerade priser på utbildningar och föreläsningar. Läs mer om vad det innebär att bli samverkande i nätverket här.