Vår verksamhet

Vi genomför både enskilda uppdrag såsom föreläsningar, moderering av konferenser eller debatter, samt kurser och långa samarbeten där vi processleder och bygger projekt kring mänskliga rättigheter och demokrati.

Vi kan demokrati i praktiken
Vi kan även erbjuda såväl föreläsningar som handledning kring ledarskap, projektledning, utvärdering, demokratiska mötesformer och omvärldsanalys. Om ni ska planera ett demokratiskt årsmöte, processa fram en verksamhetsplan eller få en röd tråd över ett utbildningskoncept i er verksamhet kan vi hjälpa till. Vi har hållit många uppskattade utbildningar om att använda barnkonventionen i praktiken, om hur en stöttar unga att vara aktiva, hur inflytandeformer i en verksamhet kan stärkas etc.

DemokratiAkademin tror på att det är genom samverkan vi åstadkommer hållbara förändringar för demokrati och mänskliga rättigheter. Genom våra samarbeten jobbar vi med att stärka barn och ungas inflytande i kulturskolan, skolans demokratiska uppdrag, självbestämmande, inkludering och hälsa för unga med funktionsnedsättningar, samt för att öka inflytandet för unga lokalt.

Vi samverkar med kommuner, skolor, frivilligorganisationer och paraplyorganisationer.

Undrar du vad vi kan erbjuda just din verksamhet? Se våra förslag på vad vi kan erbjuda dig som jobbar med ungas fritid, din kommun, din folkhögskola, din förening eller grundskola och gymnasium, eller kontakta oss för att diskutera hur vi kan utveckla din verksamhet tillsammans!