Föreläsningar

Vi är ofta ute och föreläser eller håller workshops om våra kompetensområden. En föreläsning kan vara en punktinsats, men om ni vill komma vidare med ett arbete rekommenderar vi er att ha en genomarbetad plan för hur er verksamhet ska jobba med den nya input ni får. Hör gärna av er till oss och bolla upplägg eller process. Nedan kommer ett par exempel på föreläsningar. Vi kan skräddarsy utbildningar till er verksamhet beroende på vad ni önskar. Hör av er!

Barn har all rätt i världen
Vi föreläser om FN:s konvention om barnets rättigheter. Bara 20% av Sveriges barn känner till barnkonventionen. Hur många i er personalgrupp eller i er verksamhet kan den?
För att lyckas med ett demokratiuppdrag, att jobba med barn och unga krävs en kunskap om barnets rättigheter. Under en föreläsning får ni den kunskapen.

Att använda ett barnrättsperspektiv i praktiken
Hur kan barnkonventionen genomsyra vår verksamhet? Under den här föreläsningen får ni en begriplighet i de olika begreppen och får en förståelse för hur ett barnrättsperspektiv kan genomsyra hela verksamheten. Vi ger handfasta tips och förhållningssätt för att lyckas leva upp till barnrättsperspektivet.

Det demokratiska ledarskapet
Vi föreläser om viktiga kompetenser för att lyckas med ett demokratiskt ledarskap. Föreläsningen kan genomföras gentemot personer som ska leda unga, då med fokus på att arbeta utifrån ungas perspektiv. I föreläsningen blir deltagarna stärkta i förhållningssätt och kompetenser som fungerar, samt får verktyg att planera och realisera sitt ledarskap i verksamheten.

Att bygga en demokrati i skolan
DemokratiAkademin har under många år jobbat med att stötta grundskolor i deras demokratiuppdrag. Genom vårt arbete har vi tagit fram en modell för samverkande strukturer för att lyckas med demokratiuppdraget. Bland annat kan du läsa om arbetet i boken ”Att bygga en demokrati i skolan”. Vi kan under en föreläsning beskriva strukturer och framgångsfaktorer som vi har sett under vårt arbete utifrån den här modellen.

Demokratins ABC
Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sammanhang som många berörs av. När bör den processen vara demokratisk?
Demokratins ABC ger en förståelse och gemensam definition av vad demokrati är, vad det kan vara och hur en demokratisk process kan gå till. Deltagare i kursen brukar tycka att de efteråt gör mer genomtänkta beslutsprocesser och är mer uppmärksamma på delaktighet och inkludering i sin verksamhet.

A.  Vilka är alternativen till demokrati?

B.  När är demokrati att föredra och vilka grund­principer bygger man då på?

C.  Om man väljer en demokratisk process, hur går man  i så fall till väga?