Frihet, jämlikhet, medborgarskap – handbok i demokratins teori och praktik


En klassiker som är flitigt använd i studiecirklar, på folkhögskolor och i många andra sammanhang.

Boken har producerats av DemokratiAkademin i samverkan med Röda Korsets Idé- och utbildningscenter och Röda Korsets Ungdomsförbund. Författare är Göran Hemberg i samverkan med Ulla Bohman, Pernilla Johansson, Inger Björk och Anders Holmberg.

Demokratiteori brukar vara ett område för specialister. Den här handboken vill överbrygga klyftan mellan expertens abstraktioner och lekmannens praktik, genom att använda sig av praktiska exempel och övningar kring demokrati och dess alternativ, från mötesnivå till internationell nivå. Den innehåller också en metodbank.

Författare: Göran Hemberg m.fl.
Ordfront 2002
ISBN 91-7324-928-9
208 sidor

[gravityform id=”4″ name=”Beställ ”Frihet, jämlikhet, medborgarskap”!”]