Att samtala fram en ny värld

Omslag_att_samtala_fram_en_ny_

Hur kan framtiden för demokratin bli? Är fascism och främlingsfientlighet Europas framtid? Har Europa lärt av tidigare felsteg? Kan demokratierna klara klimatkrisen? Hur djupt sitter den demokratiska kulturen i Sverige? Kan folkrörelserna spela en avgörande roll för demokratins framtid? Är det i skolan som en demokratisk anda kan födas? Kan vi skapa en ny slags stat som har som sin främsta uppgift att respektera de mänskliga rättigheterna?

DemokratiAkademins uppgift är att bygga en bildningsväg för demokratins teori och praktik. Vi har samlat berättelser, föredrag, artiklar, minnen, farhågor och visioner från 20 års verksamhet – att hämta inspiration ur för var och en som vill förstå och förändra vår samtid.

UR INNEHÅLLET:

Samvetsfrihetens avgörande roll för demokratins födelse, Moralens källor,
Det går inte att vinna en dialog, Varken socialism eller kapitalism går ihop
med demokrati, Nu är rätt tid att fördjupa demokratin, Rubba mina cirklar!
Det förhandlande folket, Den svenska demokratin föddes i missionshusen,
Det antika Atens demokrati och vår moderna demokrati, Utan full sysselsättning
går välfärdssamhället under, Minoriteter – blivande världsmedborgare?
Den afrikanska utvandrarens dilemma: Ingenstans att stanna.
Ingenstans att gå, Skoldemokrati är ingen skitsak, Det började med en
studiecirkel, Andra klassens människa! Barnkonventionens dramatiska resa
in i Sverige, Har Europa lärt av felstegen? Människorättsstaten – nästa steg
efter rättsstaten, den demokratiska staten och välfärdsstaten. Med mera

MEDVERKANDE:
Abdinoor Mohammed, Anette Pettersson, Anna Wigenmark, Anna-Lena
Lodenius, Arne Ruth, Bengt Göransson, Bernt Gustavsson, Bengt Nerman,
Christina Johnsson, Elisabeth Abiri, Eva Österberg, Göran Gunner, Göran
Hemberg, Hanne Pedersen, Kathy Kelly, Leif Ericsson, Pernilla Johansson,
Sadik J Al-Azm, Sara Falkstad, Sheila Watt-Cloutier, Sofia Zackrisson,
Soraya Post, Sigfrid Deminger, Thomas Hammarberg, Åse Richard,
med flera

Redaktör: Leif Ericsson
440 sidor

LÄS BOKEN HÄR:

Kapitel ur boken Att samtala fram en ny värld

Samvetsfrihet och demokrati

Högskoleutbildning i mänskliga rättigheter

Utan full sysselsättning går välfärdssamhället under

Det behövs en demokratisk teori!

Nordens demokratiska urberg

University in Exile

Atens antika demokrati jämförd med vår moderna

På jakt efter den demokratiska organisationen

Självupplevt människovärde

Mänskliga Rättighetsdagarna

DemokratiAkademins arbetssätt

Ungas inflytande i vardagen

Folkbildning och demokrati

Återerövra demokratin!

Dokument

ELLER BESTÄLL DEN HÄR:

 

[gravityform id=”5″ name=”Beställ ”Att samtala fram en ny värld”!”]