Kontakt

Vill du veta mer om DemokratiAkademin? Kontakta oss!

E-post
anette(at)demokratiakademin.se
edna(at)demokratiakademin.se
info(at)demokratiakademin.se

Telefon
+46707 34 10 42

Postadress
DemokratiAkademin
Box 6309
102 35 Stockholm

Besöksadress
DemokratiAkademin
Karlbergsvägen 66A
113 56 Stockholm

 


Anette Pettersson Faye
 är chef på DemokratiAkademin och har idag mer än 30 års erfarenhet av demokratiutvecklingsarbete, inom offentlig verksamhet och i civilsamhället. Idag besitter hon en bred kompetens i bl.a. hur hen i myndighet, kommunal och inom civilsamhällets och folkbildningens verksamhet kan integrera ett hållbart demokrati och mänskliga rättighetsarbete.

Anette utbildar, handleder, föreläser och är facilitator/processledare i demokratiska förändringsprocesser. Med syfte att uppnå gemensamma mål för organisationer inom folkbildningen, civilsamhället, kommun och myndigheter för medlemmar/ medborgare, politiker och tjänstemän både på nationell och internationell nivå.
Anettes spetskompetens gäller framförallt att lyckas med demokratiuppdraget utifrån samverkan, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet, medborgarinflytande framförallt med fokus barn och unga.

E-post: anette(at)demokratiakademin.se

 

Edna Eriksson arbetar halvtid på DemokratiAkademin som utbildare, föreläsare och facilitator/processledare i demokratiska förändringsprocesser. Edna har i 25 år verkat som utbildare, idé- och verksamhetsutvecklare kring mänskliga rättigheter från diskrimineringsfrågor, likabehandling, jämställdhet och demokratifrågor. Hon har både varit aktiv i flera organisationer inom civilsamhället men har även verkat som tjänsteman och expert på en rad olika departement och myndigheter. Hon har föreläst över hela landet och är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom dessa områden. Hon har även erfarenhet som mötesproducent, moderator och facilitator för demokratiska processer och är i grunden journalist. Edna har en bred teoretisk grund och grundade strategiska utgångspunkter men är framförallt expert på att få teori till konkret verksamhet.

E-post: edna(a)demokratiakademin.se

 


Anders Holmberg
var under sina år på DemokratiAkademin med och utvecklade metoder och övningar för att levandegöra demokratiteori. Han har arbetat med inflytandefrågor såväl på internationell, nationell och lokal nivå.

Anders har varit chef inom offentlig förvaltning samt drivit egna företag. Ledarskap och förändringsarbete är frågor som engagerar.

 E-post: info(a)demokratiakademin.se