Kontakt

Vill du veta mer om DemokratiAkademin? Kontakta oss!

E-post
info(at)demokratiakademin.se

Postadress
DemokratiAkademin
Box 6309
102 35 Stockholm

Besöksadress
DemokratiAkademin
Karlbergsvägen 66A
113 56 Stockholm

 

 


Stefanie Kasper har frilansat som workshopledare/processledare för DemokratiAkademin till och från sedan 2006. Nu är hon anställd som samordnare och processledare under Anette Pettersson Fayes tjänstledighet.

Stefanie är speciellt kunnig inom ungdomsinflytande och demokratiska mötesformer. Hon brinner också för jämställdhet och genusfrågor.

E-post: stefanie(a)demokratiakademin.se
Telefon: 070-564 30 03

 

 


Anette Pettersson Faye (Tjänstledig t.o.m augusti 2018)
 är chef på DemokratiAkademin och har idag mer än 30 års erfarenhet av demokratiutvecklingsarbete, inom offentlig verksamhet och i civilsamhället. Idag besitter hon en bred kompetens i bl.a. hur hen i myndighet, kommunal och inom civilsamhällets och folkbildningens verksamhet kan integrera ett hållbart demokrati och mänskliga rättighetsarbete.

Anette utbildar, handleder, föreläser och är facilitator/processledare i demokratiska förändringsprocesser. Med syfte att uppnå gemensamma mål för organisationer inom folkbildningen, civilsamhället, kommun och myndigheter för medlemmar/ medborgare, politiker och tjänstemän både på nationell och internationell nivå.
Anettes spetskompetens gäller framförallt att lyckas med demokratiuppdraget utifrån samverkan, demokratiskt ledarskap, organisationsutveckling, demokratiska mötesformer, inflytande och delaktighet, medborgarinflytande framförallt med fokus barn och unga.

 

 

 

 


Anders Holmberg
var under sina år på DemokratiAkademin med och utvecklade metoder och övningar för att levandegöra demokratiteori. Han har arbetat med inflytandefrågor såväl på internationell, nationell och lokal nivå.

Anders har varit chef inom offentlig förvaltning samt drivit egna företag. Ledarskap och förändringsarbete är frågor som engagerar.

 E-post: info(a)demokratiakademin.se