Kontakt

Vill du veta mer om DemokratiAkademin? Kontakta oss!

E-post: info(at)demokratiakademin.se
Tel: 08-12 15 00 51

Postadress
DemokratiAkademin
Box 6309
102 35 Stockholm

Besöksadress
DemokratiAkademin
Karlbergsvägen 66A
113 56 Stockholm


Anders Holmberg
var under sina år på DemokratiAkademin med och utvecklade metoder och övningar för att levandegöra demokratiteori. Han har arbetat med inflytandefrågor såväl på internationell, nationell och lokal nivå.

Anders har varit chef inom offentlig förvaltning samt drivit egna företag. Ledarskap och förändringsarbete är frågor som engagerar.

 E-post: info(a)demokratiakademin.se