Demokrati

Demokrati är något vi gör och måste återerövras hela tiden. Mänskliga rättigheter är ingen självklarhet förrän vi gör det självklart att genomsyra vårt samhälle med dem. Det kräver vilja, en del jobb och framförallt mod. I ett demokratiskt samhälle tar vi allt för ofta demokratin för givet. Men hur kan vi se till att beslut fattas med genomtänkta strukturer? Hur blir alla delaktiga som berörs av beslutet? Det är många strukturer och mycket jobb för att lyckas med demokrati i praktiken. Men något vi har sett i historien är att: det är alltid värt det.

DemokratiAkademin tror att vi blir som allra mest demokratiska och bäst på att jobba med mänskliga rättigheter om vi samverkar. Genom att samla kunskap och erfarenheter sprider vi inte bara goda exempel till varandra, vi vinner inspiration och skapar nytt tillsammans. En demokratisk verksamhet präglas av ett rättighetsbaserat arbetssättet  och att alla berörda upplever att de kan påverka, förstår den demokratiska strukturen och har en plats inom den.Vill du läsa mer och få praktiska tips? Läs och använd vår metodbank Democracy.se