Handbok för klassråd

Vi har tagit fram två metodmaterial till stöd för lärare i grundskolan som vill utveckla klassrådet. En bok som är anpassad för grundskolans årskurs 4-6 samt en som är anpassad för grundskolans årskurs 7-9.

Observera att ”Handbok för klassråd, årskurs 4 – 6” är slutsåld, och att en nyutgåva anpassad efter att Barnkonventionen blir lag kommer under 2020.

→ Beställningsformulär finns längst ner på sidan

Klassrådet är skoldemokratins gräsrotsnivå. Det gemensamma mötet är den enda tiden då alla elever aktivt får vara med och påverka skolan. Klassrådet är också en förutsättning för att resten av skoldemokratin ska fungera. Handbok för klassråd är ett unikt metodmaterial för att göra klassrådet effektivt, innehållsrikt och demokratiskt.

Handboken ska utgöra stöd för lärare att använda klassrådet inte bara som första demokratiska instans, utan även ett tillfälle att få en grundutbildning i demokrati, barns rättigheter, likabehandling och arbetsmiljö.

Handbok för klassråd har varit en stor hjälp i vårt arbete med demokrati. Övningarna som finns i handbok för  klassråd hjälper oss att utveckla våra klassråd. Marina Berg, biträdande rektor Hökarängsskolan.

Metodmaterialet för årskurs 7-9 är framtaget i samarbete med de samverkande skolorna i det demokratifrämjande projektet »Respect your rights«, som DemokratiAkademin har bedrivit i Farsta stadsdel i Stockholm samt i Kristinehamns kommun, med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Handbok för klassråd årskurs 4-6 är anpassat för årskurserna och är framtaget tillsammans med Farsta stadsdels kommunala grundskolor med en referensgrupp bestående av erfarna lärare.

Handbok för klassråd riktar sig till lärare i grundskolan, och har sin utgångspunkt i Lgr 11, Skollagen och Barnkonventionen.

Vill du boka en kompetensutvecklingsträff om klassrådets möjligheter och framgångsfaktorer för lärare? Kompetensutvecklingen innehåller en fördjupning i skolans demokratiuppdrag, varför klassrådet är viktigt och vad det har för potential. Vi går igenom hur lärare kan använda handboken så att det passar just er skola för att göra ert demokratiarbete strukturerat och effektivt. Träffen innehåller både föreläsningsmoment och workshopsinslag där lärarna får prova på och förstå metoderna tillsammans. Kontakta oss på info@demokratiakademin.se


Handbok för klassråd, årskurs 7-9

handbok omslag
Författare: Sara Falkstad & Sofia Zackrisson
Redaktör: Ebba Lovisa Andersson

Omslagsform: Eva Jais
Sättning och grafisk form: Pernilla Dure
Omfattning: 111 sidor
Bandtyp: spiral

Vulkan/Föreningen Ordfront 2015
Pris: 225 kr

Läs smakprov ur Handbok för klassråd


Handbok för klassråd, årskurs 4-6 (slutsåld, se ovan!)

Text: Sofia Zackrisson
Redaktör: Sofia Zackrisson
Referensgrupp: Marina Berg, Hökarängskolan. Fredrik Skardal, Tallkrogens skola. Anna Ingelund, Magelungsskolan.
Sara Falkstad, författare till boken Handbok för klassråd årskurs 7-9.

Omslagsform: Eva Jais och Pernilla Dure
Sättning och grafisk design: Pernilla Dure
Omfattning: 111 sidor
Bandtyp: spiral

Vulkan/Föreningen Ordfront 2016
Pris: 225 kr

Läs smakprov ur Handbok för klassråd årskurs 4-6


[gravityform id=”3″ name=”Beställ ”Handbok för klassråd”!”]