För folkhögskola

Utbildningar och workshops riktade mot fokhögskola. 

Vår skoldemokrati (1 heldag IMG_4402+ 1 halvdags uppföljning)
Med utgångspunkt i folkbildningens värd
egrund och i er verksamhet, stöttar vi er i en process där kursdeltagare och personal tillsammans analyserar skoldemokratin och gör upp strategier för att bygga hållbara strukturer.

Tillfälle 1 (heldag):
– Folkhögskolan som demokratiutvecklare. Genom en workshop undersöker vi folkbildningens demokratiuppdrag och var er skola befinner sig i detta. Hur verkar skolan för ett aktivt medborgarskap? Vilken plats har ni i lokalsamhället? Hur kan skolan vara en röst i samhällsdebatten? Detta blir ett tillfälle för kursdeltagare och personal att tillsammans skapa en förståelse för folkbildningens uppdrag som värdegrundsbärare, samt att identifiera utvecklingsområden.
– Vår skoldemokrati. Vi går igenom framgångsfaktorer för skoldemokrati, och analyserar sedan tillsammans hur det ser ut på er skola. Vilken gemensam värdegrund har skolan? Vad finns det för formella och informella strukturer som stödjer eller motverkar den? Hur kan skolan arbeta med deltagarstyrning och demokratiska bildningsprocesser i praktiken? Dagen avslutas genom att kursdeltagare och personal tillsammans gör upp en plan för att förbättra de områden ni tillsammans har identifierat.

Tillfälle 2 (halvdag):
Uppföljningsträff (i slutet på terminen). Vi utvärderar det arbete som gjorts på skolan sedan den första träffen, identifierar framgångar och förbättringsområden, och sätter upp nya mål för skolans demokratiutveckling.

Folkbildningens demokratiuppdrag (1 halvdag)
“Lightversion” av ovanstående workshop. Vi undersöker folkbildningens demokratiuppdrag och var er skola befinner sig i detta. Hur verkar skolan för ett aktivt medborgarskap? Vilken plats har ni i lokalsamhället? Hur kan skolan vara en röst i samhällsdebatten? Detta blir ett tillfälle för kursdeltagare och personal att tillsammans skapa en förståelse för folkbildningens uppdrag som värdegrundsbärare, samt att identifiera utvecklingsområden.

Hur gör man demokrati? (1 halvdag)
Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sammanhang som många berörs av. När bör den processen vara demokratisk? Denna workshop ger en förståelse och gemensam definition av vad demokrati är, vad det kan vara och hur en demokratisk process kan gå till. Deltagare i kursen brukar tycka att de efteråt gör mer genomtänkta beslutsprocesser och är mer uppmärksamma på delaktighet och inkludering i sin verksamhet.
Vi arbetar utifrån frågorna: Vilka är alternativen till demokrati?
När är demokrati att föredra och vilka grund­principer bygger man då på?
Om man väljer en demokratisk process, hur går man i så fall till väga?
Workshopen kan genomföras med personal, kursdeltagare eller kursdeltagare och personal tillsammans. Max 30 deltagare.

Det demokratiska ledarskapet (2 tim)
För er i personalen som har en ledarfunktion på skolan. Vi föreläser om viktiga kompetenser för att lyckas med ett demokratiskt ledarskap. I föreläsningen blir deltagarna stärkta i förhållningssätt och kompetenser som fungerar, samt får verktyg att planera och realisera sitt ledarskap i verksamheten. Föreläsningen kan genomföras gentemot personer som ska leda unga, då med fokus på att arbeta utifrån ungas perspektiv.

Att arbeta normkritiskt (2 tim)
Under denna föreläsning får deltagarna en förståelse för det normkritiska perspektivet. Normkritik bygger på perspektivet att en måste granska normen istället för det som är normbrytande, och genom detta lättare få syn på privilegier och maktstrukturer. Föreläsningen syftar till att synliggöra nyttan av det normkritiska perspektivet i att skapa en inkluderande verksamhet, att motverka diskriminering och kränkande behandling, och att vidareutveckla sitt demokratiska förhållningssätt.

Kontakta oss för priser och mer information. Medlemmar i nätverket erhåller subventionerade priser på utbildningar.

Förutom våra fasta utbildningar, kan vi även erbjuda skräddarsydda utbildningar, samverkansprojekt och handledning kring demokrati och mänskliga rättigheter, ledarskap, projektledning och utvärdering, demokratiska mötesformer och omvärldsanalys. Ta kontakt med oss!

Är ni medlemmar?
DemokratiAkademin är ett nätverk. Vi tror att det är genom samverkan vi åstadkommer hållbara förändringar för demokrati och mänskliga rättigheter. Just nu samverkar vi med 35 kommuner i hela Sverige, samt flertalet skolor, folkhögskolor, frivilligorganisationer och paraplyorganisationer. Medlemmar i nätverket erhåller subventionerade priser på utbildningar. Läs mer om vad det innebär att bli samverkande i vårt nätverk här.