Historik

Bildandet av DemokratiAkademin
Idén om en demokratiakademi, en bildningsväg i demokrati, hade mognat fram under ett par år inom Föreningen Ordfront. Idén var i korthet: det saknas en bildningsbana eller studieväg i Sverige – universitet och högskolor inräknade – som har intresset för just demokratin som fokus. Tanken var att skapa ett samarbete mellan folkrörelser – Föreningen Ordfront, född på det tumultuariska sextiotalet, med sina 5.000 medlemmar ville gärna göra rätt för den hederstiteln – organisationer och studieförbund, folkhögskolor och universitetsinstitutioner med flera om en sammanhängande bildningsväg kring demokratins idéer, historia, problem och praktik genom studiecirklar, seminarier och workshops. Här hade DemokratiAkademin sin uppgift.
Den första person vi testade tankarna på var Hans-Göran Franck, flyktingadvokat, socialdemokratisk riksdagsman och grundare av Amnesty i Sverige. Han trodde på idén men uppmanade oss att förbereda oss väl, och koncentrera oss på svenska förhållanden. När vi fick kontakt med Stewe Claeson, rektor på Skinnskattebergs folkhögskola och sedan på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, tog förberedelserna verklig sats. Han satte oss i förbindelse med en stor del av folkbildningssverige. Bengt Göransson, före detta utbildningsminister som satt i Föreningen Ordfronts styrelse, var också en motor i diskussionerna.

Med de kontakter dessa personer hade utformades grundandet av DemokratiAkademin 1993. Föreningen Ordfront bjöd genom Percy Bratt, Leif Ericsson, Bengt Göransson och Fredrik Kron in till två möten i september 1993 för att forma DemokratiAkademin. Till Skeppsholmens folkhögskola samlade vi ett fyrtiotal personer från bland annat tjugo folkhögskolor. Och till ett möte på Uppsala slott några dagar senare där landshövding Jan-Erik Wikström stod som värd hade vi bjudit in ett tjugotal kulturpersoner och politiker. På dessa möten presenterade vi idén om och behovet av en DemokratiAkademi. På Skeppsholmen öppnade Leif Ericsson mötet med ett anförande om behovet av en sådan och på Uppsala slott inledde Percy Bratt med att tala om hur kluven den svenska inställningen till mänskliga rättigheter är.

Leif Ericsson

Här kan du läsa om DemokratiAkademins verksamhet år för år, från start 1993-2014.