För kommuner

Metoder för kommuninvånares delaktighet och inflytande
DemokratiAkademin processleder dialogcaféer och möten mellan invånare och tjänstepersoner eller politiker. Behövs en dialogträff för att hitta nya sätt att samverka på? Vi har metoder för att göra alla deltagare aktiva och kreativa. Kontakta oss för pris och tidsåtgång.

Barnrättsperspektiv i praktiken (2 h)
Hur kan barnkonventionen genomsyra vår verksamhet? Under den här föreläsningen får ni en begriplighet i de olika begreppen kring barnrätt, och får en förståelse för hur ett barnrättsperspektiv kan gå som en röd tråd genom er verksamhet. Vi ger handfasta tips och förhållningssätt för att lyckas leva upp till barnrättsperspektivet.

Att motverka diskriminering genom normkritik (2 h)
Under denna föreläsning får deltagarna en förståelse för det normkritiska perspektivet. Normkritik bygger på perspektivet att en måste granska normen istället för det som är normbrytande, och genom detta lättare få syn på privilegier och maktstrukturer. Föreläsningen syftar till att synliggöra nyttan av det normkritiska perspektivet i att skapa en inkluderande verksamhet, att motverka diskriminering och kränkande behandling, och att vidareutveckla sitt demokratiska förhållningssätt.

Att bygga demokrati i skolan (2 h)
Föreläsning. Både skollag och läroplan säger att barn inte bara ska få kunskap om, utan också erfarenhet av, demokrati och mänskliga rättigheter. Hur ska skolan uppfylla dessa demokratimål? Hur ger man barn och unga det mod och de verktyg som behövs för att påverka sin skola, sin kommun och sin omvärld?

DemokratiAkademin har under många år jobbat med att stötta grundskolor i deras demokratiuppdrag. Genom vårt arbete har vi tagit fram en modell för samverkansstrukturer som används för att lyckas med demokratiuppdraget. Dessa erfarenheter beskrivs bl a i boken ”Att bygga en demokrati i skolan” av Anna-Lena Lodenius. Under denna föreläsning beskriver vi de framgångsfaktorer vi har identifierat under detta arbete, och delar med oss av de erfarenheter som gjorts på skolor i bl a Kristinehamn och Farsta stadsdel.

 

Vi har tidigare arbetat med bl a Kristinehamns kommun, Farsta stadsdel, Mölndals utbildningsförvaltning, Stockholms stads idrottsförvaltning, 20 kommuners musikskolor genom SMoK:s projekt “Om vi fick bestämma”, Lunds kulturförvaltning, Stockholms stads idrottsförvaltnings chefsforum, dialogcafé mellan unga och politiker om det idrottspolitiska programmet med Stockholms stads idrottsförvaltning och idrottsnämnd.

Förutom våra fasta utbildningar, kan vi även erbjuda skräddarsydda utbildningar,  samverkansprojekt och handledning kring demokrati och mänskliga rättigheter, ledarskap, projektledning och utvärdering, demokratiska mötesformer och omvärldsanalys.

Ta kontakt med oss för mer information!

Är ni medlemmar?
DemokratiAkademin är ett nätverk. Vi tror att det är genom samverkan vi åstadkommer hållbara förändringar för demokrati och mänskliga rättigheter. Just nu samverkar vi med 35 kommuner i hela Sverige, samt flertalet skolor, folkhögskolor, frivilligorganisationer och paraplyorganisationer.

Samverkande får subventionerat pris på utbildningar och föreläsningar.

Läs mer om vad det innebär att bli samverkande i vårt nätverk här.