Publikationer och metodmaterial

Frihet, jämlikhet, medborgarskap – handbok i demokratins teori och praktik  En klassiker som överbryggar glappet mellan teori och praktik. En pärla för skolor, folkhögskolor, studiecirklar eller andra som vill fördjupa sin förståelse för demokratin. 75 kr. Läs mer och beställ

Att bygga en demokrati i skolan Om hur skolor kan lyckas med sitt demokratiuppdrag genom att bygga nätverk och hållbara strukturer. 100 kr. Läs mer och beställ

Handbok för klassråd Vårt nya metodmaterial som hjälper lärare att lyckas med skoldemokratins gräsrotsnivå: klassrådet. UTE NU! Läs mer och beställ

Att samtala fram en ny värld DemokratiAkademins jubileumsbok som samlar berättelser, föredrag, artiklar, minnen, farhågor och visioner från 20 års verksamhet för demokrati och mänskliga rättigheter – att hämta inspiration ur för var och en som vill förstå och förändra vår samtid. UTE NU! Läs mer och beställ

Demokratiska utmaningar är vår metodbank för att omsätta demokratins teori i praktik på alla nivåer i samhället. Bland annat kan du testa hur demokratisk din organisation är, få bra tips på inkluderande och demokratiska möten, fördjupa din förståelse för demokrati och mänskliga rättigheter och lära dig mängder av nya metoder för delaktighet och inflytande. Metodbanken är helt gratis och finns på flera olika språk. www.democracy.se

 

Vill du beställa någon av våra böcker? Beställ boken genom beställningsformuläret som ligger på varje sida. Om du vill beställa flera olika böcker, mejla info@demokratiakademin.se och uppge ”Beställning av böcker” i ämnesraden. Ange titel och antal på de böcker du vill beställa, fakturaadress och leveransadress i mejlet.