För föreningar

Demokratins ABC (2,5 h)
Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sammanhang som många berörs av. När bör den processen vara demokratisk? Demokratins ABC ger en förståelse och gemensam definition av vad demokrati är, vad det kan vara och hur en demokratisk process kan gå till. Deltagare i kursen brukar tycka att de efteråt gör mer genomtänkta beslutsprocesser och är mer uppmärksamma på delaktighet och inkludering i sin förening.

A. Vilka är alternativen till demokrati?
B. När är demokrati att föredra och vilka grundprinciper bygger man då på?
C. Om man väljer en demokratisk process, hur går man i så fall till väga?

Den demokratiska styrelsen (1 heldag)
En utbildning som ger styrelsen en gemensam förståelse för sitt uppdrag i organisationen och en samsyn kring ert arbetssätt. Vi talar också om hur ni bäst kan använda varandras kompetenser i gruppen. Utbildningen lägger tonvikt vid styrelsens roll som demokratiskt lokomotiv i organisationen.

Det demokratiska ledarskapet (2 h)
För er som har en ledarfunktion i föreningen. Vi föreläser om viktiga kompetenser för att lyckas med ett demokratiskt ledarskap. I föreläsningen blir deltagarna stärkta i förhållningssätt och kompetenser som fungerar, samt får verktyg att planera och realisera sitt ledarskap i verksamheten. Föreläsningen kan genomföras gentemot personer som ska leda unga, då med fokus på att arbeta utifrån ungas perspektiv.

Barnkonventionen (2 h)
En föreläsning om FN:s konvention om barnets rättigheter, med syfte att ge en förståelse om vad konventionen innehåller och hur den efterlevs i praktiken. Vi reder ut vem som har ansvar för barnets rättigheter, vilka barnkonventionens grundprinciper är och vad konventionen har med vår egen verksamhet att göra.

Processtöd i föreningsdemokrati
Behöver ni komma loss i ert strategiarbete, skapa demokratiska mötesformer eller identifiera era utmaningar i verksamheten? Vi leder en process där ni i workshopform får komma vidare i er demokratiska process, utifrån er verksamhets egenart och utmaningar.

Kontakta oss för priser och mer information! Samverkande i vårt nätverk erhåller subventionerat pris.

Förutom våra fasta utbildningar, kan vi även erbjuda skräddarsydda utbildningar,  samverkansprojekt och handledning kring demokrati och mänskliga rättigheter, ledarskap, projektledning och utvärdering, demokratiska mötesformer och omvärldsanalys. Ta kontakt med oss!

Är ni medlemmar?
DemokratiAkademin är ett nätverk. Vi tror att det är genom samverkan vi åstadkommer hållbara förändringar för demokrati och mänskliga rättigheter. Just nu samverkar vi med 35 kommuner i hela Sverige, samt flertalet skolor, folkhögskolor, frivilligorganisationer och paraplyorganisationer. Läs mer om vad det innebär att vara samverkande i vårt nätverk här.