Om DemokratiAkademin

Vad är DemokratiAkademin?
DemokratiAkademin är ett nätverk som samverkar kring demokrati och mänskliga rättigheter.

Målet med vår verksamhet är att tillhandahålla aktuellt och relevant stöd till aktörer som vill lyckas med demokrati och mänskliga rättigheter.

Stödet kan vara olika behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser, metoder, samarbeten, strukturer för organisation kring frågan med mera.

Syftet är ett starkt civilsamhälle och starka samhällsaktörer som förstår och tar ansvar för sin roll i demokratin.

DemokratiAkademin är ett nätverk. Vi tror att det är genom samverkan vi åstadkommer hållbara förändringar för demokrati och mänskliga rättigheter. Just nu samverkar vi med 35 kommuner i hela Sverige, samt flertalet skolor, frivilligorganisationer och paraplyorganisationer.

Nätverk sedan 1993
DemokratiAkademin har omsatt demokrati och mänskliga rättigheter i praktiken sedan 1993. Nätverket bildades som ett samarbete mellan organisationer och studieförbund, folkhögskolor och universitetsinstitutioner med flera om en sammanhängande bildningsväg kring demokratins idéer, historia, problem och praktik. Idén om DemokratiAkademin uppstod inom Föreningen Ordfront, som än idag är vår ekonomiska och juridiska värd.

Exempel på vad vi gör
Vi genomför både enskilda uppdrag såsom föreläsningar, moderering av konferenser eller debatter, samt kurser och långa samarbeten där vi processleder och bygger projekt. Vi kan även erbjuda handledning kring ledarskap, projektledning, utvärdering, demokratiska mötesformer och omvärldsanalys. Vill ni planera ett demokratiskt årsmöte? Processa fram en verksamhetsplan eller hitta en röd tråd genom ett utbildningskoncept? Få hjälp med att omsätta Barnkonventionen i praktiken? Kontakta oss!

Vi samlar organisationer och verksamheter som redan idag besitter gedigen kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati, samt organisationer och kommuner som vill satsa på att bli bättre på det. Genom vårt nätverk får vi tillgång till varandra! DemokratiAkademin driver ett par långsiktiga projekt tillsammans med medlemmar i nätverket och vi genomför även korta uppdrag såsom föreläsningar och workshops inom våra kompetensområden. Läs mer om vår verksamhet här.

Organisation
Det finns ett kansli för att samordna, etablera och marknadsföra utbildningar, projekt och kurser. DemokratiAkademin vill fortsätta att vara ett välkänt och respekterat nätverk bland de som jobbar med mänskliga rättigheter och demokratifrågor, och i det arbetet är samverkansorganisationernas ekonomiska stöd ovärderligt. Det bidrar till ett minimalt kansli som håller igång verksamheten med verkstäder, kurser, nätverksträffar, nyhetsbrev, utåtriktade kontakter m m.

Som samverkande organisation betalar man 3000 kr i halvåret i medlemsavgift.
Medlemmar i DemokratiAkademin erbjuds att:

  • Gå DemokratiAkademins utbildningar till ett subventionerat pris
  • Stöd med att initiera och söka medel för samarbetsprojekt med andra organisationer i nätverket
  • Marknadsföring och assistans från sekretariatet
  • Delta i de årliga nätverksträffarna

Funderar du på att bli medlem i DemokratiAkademin? Mejla oss!