Anmäl dig till nätverksträff 18/10 med DemokratiAkademin

Nätverket DemokratiAkademin fyller 20 år och vi är stolta över att vara en bred plattform där aktörer samverkar för demokrati och mänskliga rättigheter från teori till praktik. Vi bjuder nu in till nätverksträff för att samla gemensamma erfarenheter och utbyta idéer om våra framgångar och hitta bra samarbeten för att fortsatt stärka kunskapen och metoder för demokrati och mänskliga rättigheter. Under nätverksträffen kommer vi att ge er kursen Demokratins ABC, samt bra tillfällen att nätverka med varandra.

Demokratins ABC
Dagligen fattas en massa beslut som många berörs av – i skolan, på arbetet, FN, riksdagen, inom familjen eller i föreningen. När bör en beslutsprocess vara demokratisk?
Demokratins ABC är DemokratiAkademins grundläggande workshop. Metodiskt, och genom att varva miniföreläsningar med värderingsövningar och konkreta exempel, går vi igenom frågorna ovan för att få ett fastare grepp om begreppet demokrati. Du som deltar får ett gemensamt språk, vägledning och konkreta analysverktyg för att kunna fatta verkligt demokratiska beslut.

Workshopen bygger på Robert A. Dahls generella teori om den demokratiska processen som han presenterar i sin bok Demokratin och dess antagonister (Ordfront 1999).

När? 18 oktober kl: 10-16, i Stockholm
Vad? Nätverksträff med DemokratiAkademins medlemmar samt kurs i Demokratins ABC.
Kostnad? Gratis för 1-5 personer per medlem. Eventuella rese- och boendekostnader står deltagarna själva för. Vi bjuder på fika och lunch under dagen.
Anmälan? Meddela ert deltagande senast den 4 oktober  till sofia@demokratiakademin.se

Livbojfärg

Speak Your Mind

*