Demokratiakademin kallar till nätverksträff

Onsdagen den 11 september klockan 15.00 kallar Demokratiakademin till nätverksträff i Föreningen Ordfronts lokaler på Karlbergsvägen 66 A i Stockholm.

Under våren startades nätverksträffar upp för att göra Demokratiakademin bredare och starkare. Detta då vi tror att en samlande kraft kring demokratifrågor kommer att vara ännu viktigare i framtiden.

Onsdagen den 11 september inleder vi, i samarbete med Föreningen Ordfront, höstens nätverksträffar med att bjuda in Anton Alsander, projektledare för projektet Civilsamhälle för tillit och demokrati på Forum. Anton Alsander kommer att ersätta Ludvig Sandberg, sakkunnig på området idéburen organisering på Forum, och prata om den av regeringen tillsatta Demokrativillkorsutredningen. En utredning vars syfte är att se över demokrativillkoren i statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Ludvig Sandberg har fått förhinder, men Anton Alsander som är väl förtrogen med Demokrativillkorsutredningen och vanligen jobbar i ett projekt som handlar om våldsbejakande extremism, kommer från klockan 15.30 att hålla en presentation om cirka 15 till 20 minuter om denna, varpå vi viger en halvtimme åt samtal kring bordet.

Från 16.30 kan den som är intresserad stanna kvar för att diskutera och lägga planerna för en kommande demokratikonferens, som vi preliminärt planerar att hålla i början av 2021. Det vill säga året då hundra år passerat sedan det första riksdagsvalet hölls där både kvinnor och män fick rösta. Centrala frågor här är vilka utmaningar demokratin står inför samt hur vi ska fortsätta arbeta tillsammans för att möta dessa.

För den som vill serveras kaffe och smörgås från klockan 14.30, och klockan 15 inleder vi själva nätverksträffen. Deadline för medverkan är klockan 13 måndagen den 9 september. Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till info@demokratiakademin.se. Meddela gärna om du också vill fika innan.

Om du inte redan tillhör Demokratiakademins nätverk – men har idéer på hur vi genom exempelvis samarbete eller utbildning kan stärka demokratin – är du självklart mer än välkommen att ansluta till den stundande nätverksträffen. Kom bara ihåg att anmäla dig i tid.

Höstens andra träff sker onsdagen den 11 december. Mer info om denna kommer längre fram!

Tveka heller inte att höra av er om ni verkar utanför Stockholm och önskar hålla en framtida nätverksträff på er ort!

Speak Your Mind

*