Demokratins utmaningar lyftes på festival

Sara Falkstad (DemokratiAkademin), Matilda Wärmark (2014 års demokratiutredning) och Sofia Zackrisson (DemokratiAkademin) på Peace & Love. Foto: Johan Bodin/Action Square

Sara Falkstad (DemokratiAkademin), Matilda Wärmark (2014 års demokratiutredning) och Sofia Zackrisson (DemokratiAkademin) på Peace & Love. Foto: Johan Bodin/Action Square

Under Peace & Love i Borlänge var DemokratiAkademin en del av Inspire-programmet, tänkt att inspirera, belysa viktiga ämnen och väcka nya tankar. Vi höll dels i ett seminarium tillsammans med 2014 års Demokratiutredning, där vi presenterade den film vi producerat för utredningen och hade ett panelsamtal om ungas deltagande i demokratin, och dels i ett seminarium om problemlösning för samhällsförändring.

Sara Falkstad (DemokratiAkademin) och Matilda Wärmark (2014 års demokratiutredning) i panelsamtal med rubriken "Vilket Sverige vill du ha?" om deltagande och demokrati. Foto: Johan Bodin/Action Square

Sara Falkstad (DemokratiAkademin) och Matilda Wärmark (2014 års demokratiutredning) i panelsamtal på Cozmoz-scenen med rubriken ”Vilket Sverige vill du ha?” om deltagande och demokrati. Foto: Johan Bodin/Action Square

 

Om demokratiutredningen: I juli 2014 tillsatte regeringen en utredning med syfte att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.

Är du nyfiken på demokratiutredningen? Resultat och ny forskning publiceras efterhand på hemsidan. Läs mer här: http://demokratiutredningen.info/

I augusti är det fullt ös för DemokratiAkademin igen – med start på Stockholm Folk Festival på Hesselby slott den 6 augusti, där vi håller ett seminarium om barnrätt.

Speak Your Mind

*