Ett lyft för ungas inflytande i Kristinehamn

Bright Future Festival, den festival som ordnades av sommarjobbarna 2014. Foto: Sanna Backman

Bright Future Festival 2014. Foto: Sanna Backman

Bättre strukturer för skoldemokratin, aktiva elevskyddsombud, nya kontaktytor mellan ungdomar och beslutsfattare och ökat engagemang hos unga. Det är några av de resultat som uppnåtts under DemokratiAkademins projekt Respect your rights i Kristinehamn, som avslutades vid årsskiftet.

När DemokratiAkademin startade projektet i Kristinehamns kommun för två år sedan, var förhoppningen att man, genom att bygga en gemensam grund av demokrati och mänskliga rättigheter som genomsyrade skolan och fritidsgårdarna, skulle förebygga rasism och främlingsfientlighet och öka det politiska engagemanget hos unga.

Men projektet, som främst riktat in sig på Kristinehamns högstadieskolor och fritidsgårdar, har visat att en sådan utveckling bygger lika mycket på vuxnas deltagande som ungdomars. Skolan har ett tydligt demokratiuppdrag i både skollag och läroplan, men att uppfylla det är ibland en utmaning. Förankring hos beslutsfattare och skolledning, utveckling av nätverk mellan skolorna, kompetensutveckling av lärare och fritidsledare kring demokratiska processer och barns rättigheter, och bra vuxenstödjare till elevråd och elevskyddsombud, är några av de framgångsfaktorer som gjort arbetet hållbart. Hela projektet har genomsyrats av att unga och vuxna lär sig, gör och planerar tillsammans.bild 3

Förutom gemensamma utbildningar för elevråd och elevskyddsombud, och en kontinuerlig coachning av elevråden, deras styrelser och vuxenstödjare, har DemokratiAkademin också genomfört en rad workshops och temadagar om mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och lokal påverkan. Sommaren 2014 handledde projektledaren Sara Falkstad också femton unga sommarjobbare i ett utbildningsprogram om demokrati, mänskliga rättigheter och att driva projekt. Sommarjobbet kulminerade i en antirasistisk festival helt arrangerad av ungdomarna själva.

Projektet har fört upp frågor om ungas inflytande och rättigheter på agendan i kommunen. Att det finns ett politiskt engagemang hos Kristinehamns unga behöver inte längre ifrågasättas, och under valåret 2014 märktes också att fler engagerade sig i politiska ungdomsförbund.

För att förvalta de erfarenheter som gjorts i projektet, har skolnämnden i Kristinehamns kommun nu fattat beslut om att upprätta en skoldemokratiplan för hela kommunen. I den ska det tydliggöras hur barn och unga ska få vara med och påverka sin skola, utifrån de strukturer, rutiner och arbetssätt som implementerats på högstadieskolorna under projektets gång. Kristinehamns kommun kommer också fortsätta samverka med DemokratiAkademin kring ungas inflytande.

Respect your rights har också resulterat i DemokratiAkademins nya metodmaterial ”Handbok för klassråd”, som snart går till tryck. Boken kommer att säljas via DemokratiAkademin och det finns också möjlighet att få kompetensutveckling för skolledare och lärare kring materialet. Håll utkik här på hemsidan, eller kontakta oss för förbeställningar eller mer info!

Jag har lärt mig att våga säga vad jag tycker och kämpa för det rätta och att man aldrig ska ge upp. ”
(elev i utvärderingen av Respect your rights)

Vill din kommun, fritidsgård eller skola också bli bättre på att ta tillvara på ungas engagemang? Behöver ni hjälp med att få aktiva och effektiva elevråd och elevskyddsombud? Vi söker alltid fler verksamheter som vill samverka med oss för att göra demokrati i praktiken. Kontakta oss!

Första fasen av Respect your rights genomfördes i Farsta stadsdel i Stockholm 2011-2012. I Kristinehamn har vi arbetat under 2013 och 2014. Projektet genomfördes med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Om du har frågor om Respect your rights, eller vill läsa projektrapporten i sin helhet, hör av dig till Sara Falkstad på sara@demokratiakademin.se.

Speak Your Mind

*