Lärare tillsammans mot rasism på MR-dagarna

MRdagarna Bild Lärare

Rasism bekämpas bäst genom kunskap. Kunskap får man genom undervisning. Undervisning får man av lärare. Frågor på det?”
Olof Linton, initiativtagare till Facebookgruppen ”Lärare mot rasism”, om lärares betydelse i antirasistiskt arbete i skolan. 

Ett stort antal av årets seminarier och workshops på MR-dagarna riktar sig till lärare och pedagoger, där du kan få veta mer om hur du arbetar rättighetsbaserat i skolan och hur du kan motverka rasism hat och kränkningar samt upptäcka nya metoder för ökad elevdemokrati och delaktighet.

Skolans roll i att bekämpa rasism och främlingsfientlighet kommer även vara huvudtema för DemokratiAkademins medverkan på MR-dagarna, utifrån vår erfarenhet att stötta skolor i sitt demokratiuppdrag.

Hur ser rasismen ut i skolan?
Vilka uttryck tar den i klassrummet?
Hur påverkas eleverna och vad kan du som lärare göra för att ta avstånd och motarbeta den?

Utbildningen i skolan ska enligt lagen utformas i »överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar« och »var och en som verkar inom utbildning ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling« (1 kap. 5 §). Under årets Mänskliga Rättighetsdagar kommer vi att granska rasismen och den strukturella diskrimineringen, både i Sverige och globalt, och diskutera idéer och metoder för hur vi kan motverka den.

Några av de medverkande i år är: Den Globala Skolan, Forum för levande historia, Lärare mot rasism, Lärarnas Riksförbund, Rädda Barnen, Skolverket, representanter från Toleransprojektet i Kungälv, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och UNICEF Sverige.

Exempel på frågor som kommer diskuteras:

  • Måste skolor tacka ja till besök av politiska partier?
  • Ord, symboler och makt – rasismens stereotyper.
  • Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln.
  • Vad innebär det koloniala arvet?
  • Vad menar vi när vi säger ras och rasifiering?

Just nu: Extra stor boka-tidigt-rabatt för lärare – 30 % rabatt till 30 juni!
Lärare, privatpersoner, ideella organisationer, 2 dagar: 665 kr (Ordinarie pris 950 kr)
Lärare, privatpersoner, ideella organisationer, 1 dag: 525 kr (Ordinarie pris 750 kr)

Se bifogad PDF för mer information: Så kan du arbeta mot rasism i skolan MR-dagarna 2015

Boka din biljett gör du här!

Kontakt: info@mrdagarna.se

Speak Your Mind

*