Rättigheter i omställningens tid i fokus i år!

Temat på Mänskliga Rättighetsdagarna 2024 är ”Rättigheter i omställningens tid!”. Vi lever i omställningens tid. En tid där pandemier, globalisering, klimatkatastrofer, demokratikriser, konflikter, digitalisering och nya arbetsbehov gör att förändringar sker konstant, överallt och allt snabbare. På Mänskliga Rättighetsdagarna i Skellefteå den 14–15 november, kommer programmet att dyka ner på djupet i hur våra liv […]

Arbete och utbildning på årets Mänskliga Rättighetsdagar!

Rätten till utbildning och arbete i fokus i år! Mänskliga Rättighetsdagarna äger rum 23-25 november i Helsingborg Arena i år. Årets tema är rätten till utbildning och arbete. MR-dagarna kommer att belysa rätten till utbildning och arbete ur en rad olika perspektiv och uppmärksamma hur möjligheter till och inom arbete och utbildning kan variera beroende på […]

Bokbål och modiga människor

Den 22 april är det dags för Kulturnatt Stockholm! Föreningen Ordfront bjuder in till samtal om frihet, ansvar och makt. Under kvällen får ni ta del utav ett föredrag av rysslandskännaren Stig Fredrikson om människor som trotsat makten och även av Mattias Gardell om bokbålens historia. Kom och lyssna och mingla med kvällens gäster! Evenemanget […]